Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Các khóa huấn luyện

 • Sỹ quan quản lý boong Sỹ quan quản lý boong

  Đào tạo Sỹ quan Boong mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có dung tích từ 3000GT trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan quản lý máy tàu biển Sỹ quan quản lý máy tàu biển

  Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000KW trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Cao đẳng nâng cao máy Cao đẳng nâng cao máy

  Sau khi học xong chương trình Cao đẳng Nâng cao ngành Máy tàu biển, học viên đủ điều kiện có thể tham dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Sỹ quan quản lý máy tàu biển từ 3000 KW trở lên.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển

  Đào tạo Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  năng lực đáp ứng những yêu cầu được nêu tại Bảng A - III/6, phù hợp với Công ước STCW78, sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Bổ túc Điện - Điện tử tàu biển Bổ túc Điện - Điện tử tàu biển

  Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về trang thiết bị điện trên tàu thuỷ

  Xem tiếp
 • Cao đẳng nâng cao ngành ĐKTB Cao đẳng nâng cao ngành ĐKTB

  Chương trình nhằm trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành Điều khiển tàu biển cho học viên. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành khoá học nâng cao trình độ chuyên môn.

  Xem tiếp
 • Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo STCW78.2010 Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo STCW78.2010

   Trang bị và bổ sung thêm cho học viên những kiến thức mới về chuyên ngành Điều khiển tàu biển mà trong chương trình đào tạo theo Công ước STCW78/95 chưa đề cập đến nhằm bồi dưỡng, đáp ứng đầy đủ kiến thức, năng lực cho những Sỹ quan mức trách nhiệm quản lý.

  Xem tiếp
 • An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro

  Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu khí hóa lỏng Nâng cao tàu khí hóa lỏng

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu khí hoá lỏng (Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu khí hoá lỏng.

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu khí hóa lỏng Cơ bản tàu khí hóa lỏng

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu khí hoá lỏng (basic training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu khí hoá lỏng.

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu hóa chất Nâng cao tàu hóa chất

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu hoá chất (Advanced training for Chemical tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu hoá chất.

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu hóa chất Cơ bản tàu hóa chất

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu hoá chất

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu dầu Nâng cao tàu dầu

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu Dầu (Advanced training for Oil tanker cargo operations) dành cho những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu dầu

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu dầu Cơ bản tàu dầu

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu Dầu (Basic training for Oil tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu dầu. Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu dầu, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm biển.

  Xem tiếp
 • An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro

  Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Quản lý an toàn tàu biển Quản lý an toàn tàu biển

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý an toàn tàu biển một cách hữu hiệu.

  Xem tiếp
 • Tiếng anh Hàng Hải Tiếng anh Hàng Hải

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng tiếng anh cho các sỹ quan, thủy thủy trên tàu nâng cao hiệu quả làm việc cũng như trao đổi thông tin với các tàu quốc tế. ​

  Xem tiếp
 • Shiphandling Shiphandling

  Môn học giúp cho các học viên nắm được đặc tính điều động của một con tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính đó

  Xem tiếp
 • Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý và tổ chức nguồn lực buồng máy cho các sỹ quan máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ động lực tàu thủy, đồng thời bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu.

  Xem tiếp
 • Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái

  Chương trình huấn luyện “Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái” là chương trình huấn luyện được kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và các bài tập trên hệ thống mô phỏng. Các bài giảng lý thuyết làm cơ sở cho các bài tập vài bài thực hành trong quá trình huấn luyện.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan an ninh tàu biển Sỹ quan an ninh tàu biển

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những người có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của  một Sĩ quan an ninh tàu biển 

  Xem tiếp
 • Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển, như định nghĩa trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.

  Xem tiếp
 • Nhận thức an ninh tàu biển Nhận thức an ninh tàu biển

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cơ bản cho những Thuyền viên không được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển nhưng chịu tác động của các quy định trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng

  Xem tiếp
 • Xuồng cứu nạn cao tốc Xuồng cứu nạn cao tốc

  Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ xuồng và thực hiện nhiệm vụ đối với xuồng cấp cứu cao tốc trong tình huống nguy cấp, phù hợp với Quy định VI/2 của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn

  Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ các phương tiện cứu sinh tập thể và xuồng cấp cứu cùng với việc xử trí trong các tình huống nguy cấp trên biển, phù hợp với yêu cầu của Công ước STCW78, sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • Quan sát và đồ giải Radar Quan sát và đồ giải Radar

  Khóa huấn luyện sẽ đáp ứng những yêu cầu của Công ước Quốc tế về các Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp bằng và Trực ca cho thuyền viên STCW78 sửa đổi 2010 và Model Course 1.07.

  Xem tiếp
 • Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA) Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA)

  Khóa học bổ sung những lý thuyết cơ bản và cách sử dụng Radar cũng như thiết bị tự động đồ giải Radar (ARPA) cho sỹ quan chuyên trách của một ca trực buồng lái trên tàu được trang bị ARPA. Chương trình xây dựng thỏa mãn yêu cầu bắt buộc tối thiểu về kiến thức, hiểu biết, kỹ năng theo Bảng A-II/1 của STCW.

  Xem tiếp
 • Hải đồ điện tử Hải đồ điện tử

  Mục đích của khoá huấn luyện theo tài liệu này nhằm tăng cường cho an toàn hàng hải dựa vào việc cung cấp trình độ và kỹ năng cần thiết để học viên sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống ECDIS. Đồng thời giúp các cơ sở huấn luyện đưa ra và tổ chức khoá huấn luyện về ECDIS.     

  Xem tiếp
 • Kỹ thuật cứu sinh Kỹ thuật cứu sinh

  Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật cứu sinh, học viên phải có khả năng sống sót trong trường hợp phải rời bỏ tàu.

  Xem tiếp
 • Phòng cháy, chống cháy cơ bản Phòng cháy, chống cháy cơ bản

  Nội dung chương trình nhằm đào tạo và huấn luyện đáp ứng những Tiêu chuẩn được nêu tại Bảng A-VI/1-2. Để đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực trong việc phòng cháy chữa cháy

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...