Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy

Đăng lúc 15:03 PM ngày 14.01.2016 3619

   1.   Phạm vi:

  Chương trình Quản lý Đội ngũ/Nguồn lực buồng máy được hướng dẫn giảng dạy cho các sỹ quan máy tàu thủy ở cả mức trách nhiệm quản lý và vận hành nhằm nâng cao kỹ năng quản lý đối với con người cũng như trang thiết bị, máy móc dưới tàu, thỏa mãn các yêu cầu đặt ra của các điều luật thuộc chương VIII/2 của công ước Quốc tế STCW 1978 và được sửa đổi năm 2010 tại hội nghị Quốc tế tổ chức tại Manila.

  2.   Mục đích

   Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý và tổ chức nguồn lực buồng máy cho các sỹ quan máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ động lực tàu thủy, đồng thời bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu.

  Các kỹ năng cơ bản của Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy là các kỹ năng không thuộc về các lĩnh vực kỹ thuật mà chủ yếu là các kỹ năng về hoạt động xã hội như xây dựng và phát triển đội ngũ, các kiến thức tình huống và đưa ra các quyết định. Đây là những công việc phức tạp, đòi hỏi tính nhạy bén cao, mô phỏng theo môi trường làm việc.

  Chương trình này tập trung phần lớn vào các kỹ năng xây dựng và tổ chức, quản lý đội ngũ/nguồn lực con người. Học phần này cũng đưa ra những tình huống sự cố đặc trưng trong khai thác buồng máy và các phương pháp xử lý tối ưu, hiệu quả các vấn đề cần giải quyết.

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Các học viên muốn tham gia khoá học phải có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm sỹ quan trực ca Máy tàu biển.  

 

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...