Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Xuồng cứu nạn cao tốc

Đăng lúc 14:12 PM ngày 14.01.2016 2701

1-  Mục đích

Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ xuồng và thực hiện nhiệm vụ đối với xuồng cấp cứu cao tốc trong tình huống nguy cấp, phù hợp với Quy định VI/2 của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

2-  Mục tiêu

Nội dung chương trình huấn luyện nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ năng làm việc trên xuồng cấp cứu cao tốc được nêu tại Bảng A - VI/2-2. Để đáp ứng các tiêu chuẩn đó, học viên phải có khả năng điều khiển và thực hiện nhiệm vụ trên xuồng cấp cứu cao tốc lúc hạ và sau khi hạ trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đồng thời, họ cũng phải có khả năng khai thác máy của xuồng cấp cứu cao tốc.

Thêm vào đó, học viên cũng phải biết cách sử dụng đúng cách thiết bị định vị bao gồm cả việc thông tin liên lạc và sử dụng các thiết bị phát tín hiệu giữa xuồng cao tốc, máy bay và tàu. Đồng thời phải biết triển khai mô hình tìm kiếm cứu nạn trên biển.

3-  Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Để tham gia khoá học, các học viên phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ bè cứu sinh và xuồng cứu nạn. 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...