Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể

Đăng lúc 14:39 PM ngày 14.01.2016 4686

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển, như định nghĩa trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu khóa huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển như quy định của Bộ luật ISPS và A-VI/6 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau:

- Kiến thức về các mối đe dọa và hình thái an ninh hàng hải hiện tại;
- Nhận biết, phát hiện vũ khí, các vật liệu và thiết bị nguy hiểm;
- Nhận biết các đặc điểm và biểu hiện hành vi của đối tượng có khả năng gây mối đe doạn an ninh;
- Các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;
- Các kỹ năng quản lý và kiểm soát đám đông;
- Liên lạc và trao đổi thông tin an ninh;
- Kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;
- Hoạt động của hệ thống và thiết bị an ninh;
- Thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị an ninh trên tàu;
-  Các kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát và giám sát;
- Phương pháp kiểm tra, lục soát người, tư trang, hành lý, hàng hóa và vật phẩm cấp lên tàu

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...