Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nhận thức an ninh tàu biển

Đăng lúc 14:17 PM ngày 14.01.2016 5591

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cơ bản cho những Thuyền viên không được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển nhưng chịu tác động của các quy định trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể trợ giúp thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển, bao gồm tối thiểu như sau:

- ý nghĩa và cách thức thực hiện tại từng cấp độ an ninh;
- nhận biết và phát hiện vũ khí, thiết bị và vật liệu nguy hiểm;
- nhận biết các đặc điểm, hành vi của đối tượng có khả năng đe dọa an ninh;
- các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;
- kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...