Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Shiphandling

Đăng lúc 15:07 PM ngày 14.01.2016 3380

Môn học giúp cho các học viên nắm được đặc tính điều động của một con tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính đó, nắm được những kiến thức lý thuyết cơ bản và quan trọng, nâng cao kỹ năng thực tiễn để điều khiển một con tàu và xử lý trong hầu hết các tình huống nhằm đảm bảo an toàn. Đặc biệt áp dụng để điều động những con tàu có kích thước và trọng tải lớn.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...