Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

  • Slide 2
  • Slide 02

    Một góc Trung tâm

KHAI GIẢNG LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO K03/2023

KHAI GIẢNG LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO K03/2023

Trung tâm Huấn Luyện Thuyền Viên - ĐH Hàng Hải Việt Nam thông báo mở LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN & NÂNG CAO khoá 03/2023. Thời gian khai giảng dự kiến: 27/03/2023

KHAI GIẢNG CÁC LỚP AN NINH HÀNG HẢI

KHAI GIẢNG CÁC LỚP AN NINH HÀNG HẢI

Đảm bảo an ninh hàng hải là nhiệm vụ tối quan trọng trên mỗi chuyến tàu. Nhằm giúp các thuyền viên hiểu rõ, nắm vững các quy định về an ninh hàng hải, TT Huấn luyện thuyền viên thông báo ...

MỞ LỚP SHIPHANDLING K02/2023

MỞ LỚP SHIPHANDLING K02/2023

Để các học viên không phải chờ đợi lâu, TT Huấn luyện Thuyền viên - ĐH Hàng Hải Việt Nam thông báo mở lớp SHIPHANDLING K02/2023.

THÔNG BÁO MỞ LỚP HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ KHÓA 01/2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HẢI ĐỒ ĐIỆN TỬ KHÓA 01/2023

Để các thuyền viên đọc, hiểu, sử dụng thành thạo Hải đồ điện tử, TT Huấn luyện thuyền viên đại học Hàng hải Việt Nam mở lớp Hệ thống thông tin và hiển thị Hải đồ điện tử (ECDIS). Thời gian ...

MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E KHOÁ 03/2023

MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E KHOÁ 03/2023

NHẬN HỒ SƠ THI CÁC LỚP LỚP SQVH, CAPT, C/E KHOÁ 03/2023 vào ngày 06/04/2023.

MỞ LỚP KHAI THÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN 1000 VOLT (HIGH VOLTAGE)

MỞ LỚP KHAI THÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN 1000 VOLT (HIGH VOLTAGE)

TT Huấn Luyện Thuyền Viên - ĐH Hàng Hải Việt Nam thông báo mở lớp: KHAI THÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRÊN 1000 VOLT (HIGH VOLTAGE) Thời gian khai giảng: 05/01/2023  

THÔNG BÁO MỞ LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO K01/2023

THÔNG BÁO MỞ LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO K01/2023

Trung tâm Huấn Luyện Thuyền Viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thông báo mở lớp Hoa tiêu cơ bản và nâng cao khoá 01/2023.

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN PHÍA BẮC THAM QUAN VÀ HỢP TÁC CÙNG TT HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN-ĐH HÀNG HẢI ...

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN PHÍA BẮC THAM QUAN VÀ HỢP TÁC CÙNG TT HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN-ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 07/12/2022, phái đoàn công ty CP TM&DV Vận Tải Biển phía Bắc (NST Marines) đã có buổi tham quan, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng Trung tâm Huấn Luyện Thuyền Viên (TT HLTV) – Đại ...

KHOÁ ĐÀO TẠO SỸ QUAN HÀNG HẢI THEO IMO MODEL COURSE

KHOÁ ĐÀO TẠO SỸ QUAN HÀNG HẢI THEO IMO MODEL COURSE

CƠ HỘI TRỞ THÀNH SỸ QUAN HÀNG HẢI DÀNH CHO CÁC BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT  

LỚP SQVH, CAPT, C/E KHOÁ 01/2023

 LỚP SQVH, CAPT, C/E KHOÁ 01/2023

  Thời gian tổ chức thi: Ngày 14/01/2023.  

Tin tức sự kiện hàng hải

Tin tức hoạt động trung tâm

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN PHÍA BẮC THAM QUAN VÀ HỢP TÁC CÙNG TT HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN-ĐH HÀNG HẢI ...

CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN PHÍA BẮC THAM QUAN VÀ HỢP TÁC CÙNG TT HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN-ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

Ngày 07/12/2022, phái đoàn công ty CP TM&DV Vận Tải Biển phía Bắc (NST Marines) đã có buổi tham quan, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng Trung tâm Huấn Luyện Thuyền Viên (TT HLTV) – Đại ...

Tin khác

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...