Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

  • Slide 2
  • Slide 02

    Một góc Trung tâm

THÔNG BÁO MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E (CẬP NHẬT NGÀY 29/6/2022)

THÔNG BÁO MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E (CẬP NHẬT NGÀY 29/6/2022)

Để các bạn học viên tiện thoi dõi và đăng ký lớp học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường ĐH HHVN xin thông báo mở lớp như sau: - Dự kiến tổ chức mở khóa thi Capt, C/E, SQVH ...

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỢP TÁC ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO MỞ LỚP HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Nhằm thực hiện đẩy mạnh hợp tác, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp vận tải biển để nâng cao chất lượng thuyền viên. Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Công ...

THÔNG BÁO MỞ LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

THÔNG BÁO MỞ LỚP HOA TIÊU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Thực hiện Văn bản số 1736/CHHVN-TCCB ngày 02/6/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam “về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đào tạo đối với hoạt động của hoa tiêu hàng hải”: Đối với tập ...

THÔNG BÁO MỞ LỚP (cập nhật 08/6/2022)

THÔNG BÁO MỞ LỚP (cập nhật 08/6/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo lịch học cụ thể các ...

THÔNG BÁO MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E, VÀ CÁC CÁC CHỨNG CHỈ (cập nhật ngày 03/6/2022)

THÔNG BÁO MỞ LỚP SQVH, CAPT, C/E, VÀ CÁC CÁC CHỨNG CHỈ (cập nhật ngày 03/6/2022)

Để các bạn học viên tiện thoi dõi và đăng ký lớp học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường ĐH HHVN xin thông báo mở lớp như sau: - Dự kiến tổ chức mở khóa thi Capt, C/E, SQVH ...

THÔNG BÁO MỞ LỚP (cập nhật ngày 27/5/2022)

THÔNG BÁO MỞ LỚP (cập nhật ngày 27/5/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo lịch học cụ thể các ...

Thông báo mở lớp SQVH K3/2022 ngành Boong và Máy (Cập nhật ngày 22/03/2022)

Thông báo mở lớp SQVH K3/2022 ngành Boong và Máy (Cập nhật ngày 22/03/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp SQVH K3/2022 ...

Thông báo mở lớp đào tạo SQQL Hạng 1 & 2 K03/2022 ngành Boong, Máy Cập nhật ngày 22/03/2022)

Thông báo mở lớp đào tạo SQQL Hạng 1 & 2 K03/2022 ngành Boong, Máy Cập nhật ngày 22/03/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp đào tạo ...

TB mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi CAPT, CE Hạng 1 & Hạng 2 tháng 4/2022 (Cập nhật 22/03/2022)

TB mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi CAPT, CE Hạng 1 & Hạng 2 tháng 4/2022 (Cập nhật 22/03/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ...

Thông báo mở lớp hoa tiêu nâng cao khóa 02/2022(cập nhật ngày 22/03/2022)

Thông báo mở lớp hoa tiêu nâng cao khóa 02/2022(cập nhật ngày 22/03/2022)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Hoa tiêu ...

Tin tức sự kiện hàng hải

Tin tức hoạt động trung tâm

Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 16/10/2020)

Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 16/10/2020)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Quản ...

Tin khác

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...