Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

  • Slide 2
  • Slide 02

    Một góc Trung tâm

THÔNG BÁO TUYỀN SINH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2020 (Ngày 29/01/2020)

THÔNG BÁO TUYỀN SINH ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NĂM 2020 (Ngày 29/01/2020)

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Thông báo tuyển sinh mở lớp đào tạo, bồi dưỡng dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền ...

Thông báo mở lớp đào tạo Sỹ quan quản lý Hạng 1 & 2 K2/2020 ngành Boong, Máy (Ngày 29/01/2020)

Thông báo mở lớp đào tạo Sỹ quan quản lý Hạng 1 & 2 K2/2020 ngành Boong, Máy (Ngày 29/01/2020)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp đào tạo ...

Thông báo mở lớp SQVH K2/2020 ngành Boong và Máy (Ngày 29/01/2020)

Thông báo mở lớp SQVH K2/2020 ngành Boong và Máy (Ngày 29/01/2020)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp SQVH K2/2020 ...

TB mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi Thuyền trưởng, Máy trưởng Hạng 1 & Hạng 2 tháng 02/2020 (Ngày ...

TB mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi Thuyền trưởng, Máy trưởng Hạng 1 & Hạng 2 tháng 02/2020 (Ngày 29/01/2020)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng ...

TB các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên đi biển tại TT HLTV, Trường ĐHHHVN (Ngày 08/01/2020)

TB các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên đi biển tại TT HLTV, Trường ĐHHHVN (Ngày 08/01/2020)

Các bạn Học viên thân mến TT Huấn luyện thuyền viên, trường ĐHHHVN thông báo tới các bạn Học viên tất cả các chương trình Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên đi biển đã được Bộ GTVT cấp phép ...

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo khác ngành để có thể dự thi lấy giấy ...

Tin tức hoạt động trung tâm

Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/02/2020)

Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/02/2020)

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Nấu ...

Tin khác

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...