Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Thông báo mở lớp

  • Thông báo mở lớp SQVH K5/2017 ngành Boong và Máy (Cập nhật 23/06/2017) Thông báo mở lớp SQVH K5/2017 ngành Boong và Máy (Cập nhật 23/06/2017)

    Thông tư 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 (thay thế Thông tự 11/2012/TT-BGTVT) của Bộ giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam  có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp SQVH K5/2017 ngành Boong & Máy. Lịch thi trước ngày 01/07/2017.

    Xem tiếp
  • Thông báo mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi Thuyền Trưởng K26 & Máy Trưởng K26 (Cập nhật ngày 23/06/2017) Thông báo mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi Thuyền Trưởng K26 & Máy Trưởng K26 (Cập nhật ngày 23/06/2017)

    Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp bồi dưỡng cập nhật thi lấy bằng Thuyền Trưởng tàu >3000 GT (Khóa 26) & và lớp Máy trưởng tàu có tổng công suất >3000 KW (Khóa 26).

    Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...