Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Thông báo mở lớp

  • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/09/2021) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/09/2021)

    Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, RADAR, ARPA, QUẢN LÝ NGUỒN LỰC BUỒNG LÁI (QLNLBL)/ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC BUỒNG MÁY (QLNLBM), ECDIS, XUỒNG PHÓNG, 03 CHỨNG CHỈ NÂNG CAO, CÁC LỚP HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ ĐẶC BIỆT (TÀU DẦU, TÀU HÓA CHẤT, TÀU GAS) & CÁC LỚP AN NINH.

    Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...