Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Tin tức hoạt động trung tâm

 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/01/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/01/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Tàu Dầu và Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/01/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/01/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Điện áp cao (Hight Voltage), An toàn cơ bản, Tàu Gas, ECDIS, 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/12/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/12/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: Quản lý nguồn lực buồng lái, Quản lý nguồn lực buồng máy, vệ sinh an toàn thực phẩm, ARPA, GOC.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/12/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/12/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Tàu Hóa Chất, Xuồng Phóng, Radar, 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/12/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/12/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Arpa, Tàu dầu.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/12/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/12/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi, đăng ký học và kịp thời nộp hồ sơ, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch mở lớp Cao đẳng nâng cao Boong K20/2016 và Cao đẳng nâng cao Máy K19/2016.

  Xem tiếp
 • Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học Hoa tiêu cơ bản K11 (Cập nhật ngày 12/12/2016)) Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học Hoa tiêu cơ bản K11 (Cập nhật ngày 12/12/2016))

  Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam chào mừng các bạn học viên đã đăng ký tham dự khóa học Hoa tiêu cơ bản K11 tại Trung tâm.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 02/12/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 02/12/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Radar, 03 Chứng chỉ nâng cao, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học Sỹ quan quản lý K44 ngành Boong & Máy (Cập nhật ngày 23/11/2016) Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học Sỹ quan quản lý K44 ngành Boong & Máy (Cập nhật ngày 23/11/2016)

  Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam chào mừng các bạn học viên đã đăng ký tham dự khóa học Sỹ quan quản lý K44 ngành Boong và Máy tại Trung tâm.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/11/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/11/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: GOC K119, Cập nhật STCW78/10, Tàu dầu.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/10/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/10/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Radar, tàu GAS.

  Xem tiếp
 • Thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho thuyền viên Thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ tiêu chuẩn khám sức khỏe cho thuyền viên

  Để thuận tiện cho các bạn thuyền viên khám sức khỏe theo đúng qui định, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo các danh sách các cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/10/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/10/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: ARPA; ECDIS; Nhận thức an ninh; Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể; sỹ quan an ninh.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/10/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/10/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch các lớp: Cập nhật STCW cho Thủy thủ, Thợ máy, Sỹ quan vận hành Boong & Máy, Sỹ quan quản lý Boong & Máy.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/10/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/10/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp như sau: GOC K118, Hóa chất, Quản lý nguồn lực buồng lái, Xuồng phóng.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 30/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 30/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Radar, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh, làm quen tàu dầu và Khai thác tàu dầu.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học lớp 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: ARPA, CẬP NHẬT STCW 78/10, TÀU GAS

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: QLNL Buồng lái, Hải Đồ điện tử.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/09/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/09/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học lớp: Shiphandling

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 26/08/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 26/08/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Radar, tàu dầu

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 17/08/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 17/08/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Huân luyện viên chính; Nhận thức an ninh; Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể; Sỹ quan an ninh; 03 Chứng chỉ nâng cao (Chăm sóc y tế, Bè cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy); Cập nhật STCW 78/10

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/08/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/08/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: Làm quen và Khai thác tàu hóa chất, lớp Arpa

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/07/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 28/07/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: 03 Chứng chỉ nâng cao (Bè cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy, Chăm sóc y tế), ECDIS, ARPA.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 26/07/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 26/07/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: Freefall LifeBoats, QLNL buồng máy, Radar, An toàn cơ bản, tàu dầu, Nhận thức an ninh, Nhiệm vụ an ninh, Sỹ quan an ninh.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/07/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/07/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Radar k7/2016; QLNL Buồng Lái k8/2016; ...

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/05/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/05/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: Radar K5/2016, Vệ sinh an toàn thực phẩm K4/2016, Freefall Lifeboats K5/2016, Hải đồ điện tử K7/2016.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/03/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/03/2016)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể của các lớp: tàu Gas; cập nhật STCW 78/10 cho Thủy thủ, Thợ máy, Sĩ quan vận hành, Sĩ quan quản lý.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/03/2016) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 16/03/2016)

  Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo lịch học các lớp: Làm quen tàu hóa chất K3/2016; Khái thác tàu hóa chất K3/2016; FreeFall Lifeboats K3/2016; Lớp Hải Đồ Điện Tử K4/2016.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...