Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Tin tức hoạt động trung tâm

 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 12/01/2018) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 12/01/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: GOC, Shiphandling, Quản lý nguồn lực buồng lái, Quan sát đồ giải Radar, Arpa, ECDIS, tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 05/01/2018) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 05/01/2018)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Shiphandling, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, các lớp an ninh (nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, sỹ quan an ninh), tàu dầu (cơ bản và nâng cao), ECDIS, GOC, Quản lý nguồn lực buồng lái.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/12/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/12/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Quản lý nguồn lực buồng lái, Radar, 03 Chứng chỉ nâng cao, tàu Hóa chất (Cơ bản và nâng cao), các lớp an ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh)

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 22/12/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 22/12/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: ARPA, ECDIS, Shiphandling, Tàu hóa chất (cơ bản và nâng cao), 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 15/12/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 15/12/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Radar, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Điện áp cao, Quản lý nguồn lực buồng lái, ECDIS, ARPA.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 08/12/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 08/12/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học  các lớp sau: Hóa chất (Cơ bản, nâng cao), GOC, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, tàu Gas (cơ bản và nâng cao), An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh) & lớp Xuồng phóng.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 01/12/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 01/12/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Arpa, ECDIS, Quản lý nguồn lực buống lái, Quản lý nguồn lực buồng máy, các lớp An ninh và GOC.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/11/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/11/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 17/11/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 17/11/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Radar, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 10/11/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 10/11/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch các lớp sau: 03 Chứng chỉ nâng cao, Radar, An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh), Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp tiếng anh Hàng hải level 3 (Cập nhật ngày 06/11/2017) Thông báo mở lớp tiếng anh Hàng hải level 3 (Cập nhật ngày 06/11/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học lớp tiếng anh Hàng hải level3 ngành Boong và Máy.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 03/11/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 03/11/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp sau: Lớp tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), lớp 03 Chứng chỉ nâng cao, lớp GOC, lớp ECDIS, lớp An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh), Shiphandling, Điện áp cao (Hight Voltage).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 22/10/2017) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 22/10/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp như sau: ARPA, ECDIS, Tàu Gas (cơ bản và nâng cao), Shiphandling & Nấu ăn VSATTP.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/10/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 07/10/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Arpa, Radar, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, ECDIS, Quản lý nguồn lực buồng lái, An ninh (Nhận thức an ninh, thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh), 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 30/9/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 30/9/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: GOC, tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Radar.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/9/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/9/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể lớp Radar

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/9/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/9/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Nhận thức An ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ An ninh cụ thể và Sỹ quan An ninh

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/9/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/9/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học  của các lớp: tàu Gas, tàu Dầu, tàu Hóa Chất, Arpa, An toàn cơ bản, Quản lý nguồn lực buống lái, 03 Chứng chỉ nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/8/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/8/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp sau: ECDIS, Điện áp cao (Hight voltage).

  Xem tiếp
 • Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học SQQL Khóa 48 ngành Boong và Máy (cập nhật ngày 23/08/2017) Chào mừng các bạn học viên tham dự khóa học SQQL Khóa 48 ngành Boong và Máy (cập nhật ngày 23/08/2017)

  Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam chào mừng các bạn học viên đã đăng ký tham dự khóa học Sỹ quan quản lý khóa 48 ngành Boong & Máy.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/8/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 18/8/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp sau: Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), 03 Chứng chỉ nâng cao, Nấu ăn & Vệ sinh an toàn thực phẩm, Xuồng Phóng, An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/8/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 11/8/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp sau: ARPA, Tàu Gas.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/8/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 01/8/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp sau: Radar, Xuồng phóng, GOC và ARPA.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/7/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/7/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: 03 Chứng chỉ nâng cao, Quản lý nguồn lực buồng máy, Tàu Hóa chất, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/7/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 20/7/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Xuồng phóng, An toàn cơ bản, tàu Gas, Ship Handling.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/7/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/7/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Quản lý nguồn lực buồng lái, Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/7/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 12/7/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Xuồng Phóng, lớp An Ninh.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 04/7/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 04/7/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học lớp: Tàu dầu cơ bản và Tàu dầu nâng cao.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 27/6/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 27/6/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Arpa, Xuồng Phóng, An ninh, GOC.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/6/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 23/6/2017)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học của các lớp: Radar, Arpa

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...