Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Sỹ quan an ninh tàu biển

Đăng lúc 14:45 PM ngày 14.01.2016 5791

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những người có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của  một Sĩ quan an ninh tàu biển (Ship Security Officer - SSO), như định nghĩa trong phần A/2.1.6 và phần A/12  của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/ 5 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi, mà cụ thể là nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện và duy trì Kế hoạch an ninh tàu biển và phối hợp với Cán bộ an ninh công ty (CSO) và các cán bộ an ninh bến cảng (PFSO).

Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu khóa huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể thực hiện nhiệm vụ Sỹ quan an ninh tàu biển như quy định A/12.2 của Bộ luật ISPS và A-VI/5 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau:

- Thực hiện kiểm tra an ninh thường kỳ trên tàu để đảm bảo các biện pháp an ninh phù hợp được duy trì;
- Duy trì và giám sát việc thực hiện Kế hoạch An ninh Tàu, kể cả việc bổ sung sửa đổi liên quan;
- Điều phối các hoạt động trong an ninh trong quá trình làm hàng, cung cấp lương thực thực phẩm và dự trữ của tàu với những người trên tàu và với nhân viên an của bến cảng;
- Đề xuất những bổ sung sửa đổi cho Kế hoạch An ninh Tàu;
- Báo cáo cho Cán bộ an ninh Công ty về bất kỳ khiếm khuyết và sự không phù hợp nào được phát hiện trong các lần đánh giá nội bộ, soát xét định kỳ, các đợt kiểm tra an ninh trên tàu, kiểm tra sự tuân thủ và thực hiện các hành động khắc phục;
- Nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác an ninh trên tàu;
- Đảm bảo việc huấn luyện về an ninh đầy đủ cho những người trên tàu, tùy theo mức độ yêu cầu;
- Báo cáo tất cả các sự cố an ninh;
- Phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch an ninh tàu với Cán bộ An ninh Công ty và Cán bộ an ninh bến cảng; và
- Đảm bảo các thiết bị an ninh trên tàu được hoạt động, thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng phù hợp.

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...