Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo STCW78.2010

Đăng lúc 08:28 AM ngày 15.01.2016 5563

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
1. Mục đích:
- Trang bị và bổ sung thêm cho học viên những kiến thức mới về chuyên ngành Điều khiển tàu biển mà trong chương trình đào tạo theo Công ước STCW78/95 chưa đề cập đến nhằm bồi dưỡng, đáp ứng đầy đủ kiến thức, năng lực cho những Sỹ quan mức trách nhiệm quản lý; Sỹ quan mức trách nhiệm vận hành; Thủy thủ & Thợ máy;
- Hướng dẫn các học viên tiếp cận những nội dung bổ sung một số Công ước quốc tế liên quan đến an toàn và khai thác tàu cùng với việc bảo vệ môi trường và an ninh hàng hải;
- Sau khi kết thúc khoá học, các học viên được cơ sở đào tạo cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Công ước STCW78/2010 và cùng với Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) được cấp theo tiêu chuẩn của Công ước STCW78/95, học viên sẽ được cấp đổi GCNKNCM tương ứng theo Công ước STCW78/2010.
2. Đối tượng đào tạo:
Là Sỹ quan mức trách nhiệm quản lý; Sỹ quan mức trách nhiệm vận hành; Thủy thủ và Thợ máy ngành Điều khiển tàu biển đã được cấp GCNKNCM theo tiêu chuẩn của Công ước STCW78/95 muốn đổi sang GCNKNCM hạng tương đương theo tiêu chuẩn của Công ước STCW78/2010.
3. Giáo viên huấn luyện:
-  Có Chứng chỉ Huấn luyện viên chính;
-  Phải đảm bảo thỏa mãn Quy định I/6 của Công ước STCW;
- Đã đảm nhận chức danh Thuyền trưởng hạng tàu 3000GT trở lên.

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...