Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái

Đăng lúc 14:55 PM ngày 14.01.2016 4638

1. Mục đích

   Chương trình huấn luyện “Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái” là chương trình huấn luyện được kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và các bài tập trên hệ thống mô phỏng. Các bài giảng lý thuyết làm cơ sở cho các bài tập và bài thực hành trong quá trình huấn luyện.

    Giáo viên hướng dẫn có nhiệm vụ kiểm soát các bài tập. Ban đầu cho các học viên làm quen với thiết bị, các chức năng của hệ thống điều khiển của mô phỏng, sau đó, hướng dẫn các bài tập với mức độ tăng dần độ phức tạp theo tiến trình học tập khi mà các học viên đã quen với các đặc tính điều động của tàu tạo phản ứng đối với máy và lái trong các điều kiện hàng hải khác nhau. Bài tập kết thúc chương trình là lập và thực hiện chuyến đi từ cảng tới cảng. Trong đó, cần sử dụng các kiến thức và kỹ năng thu được từ các bài tập đã được học. Lỗi và hư hỏng thiết bị cũng phải được thể hiện giả định trên các bài tập để cung cấp cho học viên các kiến thức thực tế nhằm đối phó tình huống khẩn cấp và thực thi công việc của đội ngũ buồng lái trong tình huống nguy hiểm.

   Trong thời gian làm bài thực hành, các học viên phải sử dụng quy trình buồng lái hiệu quả, tuân thủ các quy tắc Quốc tế về ngăn ngừa va chạm tàu thuyền trên biển (COLREG 72) và tuân theo nguyên tắc cơ bản của ca trực hàng hải được đặt ra tại Quy định VIII/2, Phần A-VIII/2 và B-VIII/2 của Bộ luật STCW 78, sửa đổi 2010. Các học viên sẽ lần lượt giữ các vị trí khác nhau của đội ngũ buồng lái. Các vị trí này sẽ đổi cho nhau để mỗi học viên có cơ hội thể hiện vai trò của thuyền trưởng trong các bài tập. Các bài tập sẽ được thảo luận và hướng dẫn trước.

2. Mục tiêu

   Các học viên hoàn thành chương trình huấn luyện này sẽ thu được kinh nghiệm điều khiển tàu trong các điều kiện hàng hải khác nhau và phối hợp hiệu quả hơn trong đội ngũ buồng lái khi ma nơ-điều động tàu trong điều kiện bình thường và tình huống nguy cấp.

    Các học viên phải đạt được:

  • Làm quen với việc sử dụng máy và lái để điều động tàu;
  • Hiểu được hiệu quả tác động của tàu đối với gió và dòng chảy, nước nông, bờ kè, luồng hẹp và điều kiện tải;
  • Hiểu biết về tầm quan trọng của việc lập tuyến đi, điều động tàu và sự cần thiết của lựa chọn kế hoạch;
  • Nắm được hiệu quả của các quy trình buồng lái và đội ngũ buồng lái khi trực ca và điều khiển tàu trong điều kiện bình thường và tình huống nguy cấp; và
  • Hiểu được các hình thức liên lạc hiệu quả và lợi ích của việc xây dụng kế hoạch hải trình.

 

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học

  • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm sỹ quan trực ca hàng hải; và
  • Có chứng chỉ quan sát và đồ giải Radar. 

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...