Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nâng cao tàu hóa chất

Đăng lúc 08:22 AM ngày 15.01.2016 2431

1. Mục đích

Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu hoá chất (Advanced training for Chemical tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu hoá chất. Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc chính, như: nhận hàng; trả hàng; chuyển hàng; quản lý hàng; rửa két.

2. Mục tiêu

Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực trong Bảng A-V/1-1-3 của Bộ luật STCW (Internationl Convertion on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010).   

3. Tiêu chuẩn tham gia huấn luyện

Chương trình huấn luyện này được mở dành cho những học viên, đã:

- Có chứng chỉ Huấn luyện Cơ bản tàu Hoá chất;

- Ít nhất 3 tháng phục vụ trên tàu hoá chất, hoặc

- Trong vòng 1 tháng được huấn luyện phục vụ trên tàu hoá chất với ít nhất 3 lần nhận và trả hàng, mà những hoạt động huấn luyện đó phải được ghi nhận theo B-V/1.   


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...