Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Cơ bản tàu khí hóa lỏng

Đăng lúc 08:24 AM ngày 15.01.2016 2782

Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu khí hoá lỏng (basic training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu khí hoá lỏng. Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu khí hoá lỏng, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm.


Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực trong Bảng A-V/1-2-1 của Bộ luật STCW1978/2010.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...