Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro

Đăng lúc 15:22 PM ngày 14.01.2016 2047

Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

Các kỹ năng nghiệp vụ về quản lý đám đông, kiến thức về an toàn cho người làm việc trực tiếp phục vụ hành khách cũng như các kiến thức cơ bản về quản lý khủng hoảng và hành vi con nười trong các tình huống khẩn cấp là rất cần thiết.

Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng để làm việc với hành khách, sơ tán hành khách trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình cũng trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về đặc điểm thiết kế, giới hạn hoạt động của tàu khách và tàu khách Ro-Ro, các loại cấu trúc, thiết bị đặc biệt của loại tàu cũng như các quy tắc, luật, thỏa ước đối với loại tàu này để đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác tàu cũng như khả năng xử lý an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

Các học viên hoàn thánh chương trình huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để làm việc an toàn trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro, cụ thể là:
- Hiểu biết được nghiệp vụ quản lý đám đông.

- Những người trực tiếp phục vụ hành khách trong khoang hành khách sẽ nắm bắt được các kiến thức cần thiết về thông tin liên lạc, trang thiết bị cứu sinh và cách thức thực hiện việc đón trả khách có lưu ý đặc biệt đối với những người tàn tật và những người cần được giúp đỡ.

- Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về quản lý khủng hoảng và hành vi con người, đặc biệt là trong tình hướng khẩn cấp.

- Đạt được kiến thức cần thiết về an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và nguyên vẹn vỏ tàu đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro.

1. Mục đích:

Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

Các kỹ năng nghiệp vụ về quản lý đám đông, kiến thức về an toàn cho người làm việc trực tiếp phục vụ hành khách cũng như các kiến thức cơ bản về quản lý khủng hoảng và hành vi con nười trong các tình huống khẩn cấp là rất cần thiết.

Chương trình cung cấp cho học viên các kỹ năng để làm việc với hành khách, sơ tán hành khách trong các tình huống khẩn cấp.

Chương trình cũng trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về đặc điểm thiết kế, giới hạn hoạt động của tàu khách và tàu khách Ro-Ro, các loại cấu trúc, thiết bị đặc biệt của loại tàu cũng như các quy tắc, luật, thỏa ước đối với loại tàu này để đảm bảo an toàn trong vận hành khai thác tàu cũng như khả năng xử lý an toàn trong các tình huống khẩn cấp.

 

2. Mục tiêu:

Các học viên hoàn thánh chương trình huấn luyện sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản để làm việc an toàn trên tàu khách và tàu khách Ro-Ro, cụ thể là:

  • Hiểu biết được nghiệp vụ quản lý đám đông.
  • Những người trực tiếp phục vụ hành khách trong khoang hành khách sẽ nắm bắt được các kiến thức cần thiết về thông tin liên lạc, trang thiết bị cứu sinh và cách thức thực hiện việc đón trả khách có lưu ý đặc biệt đối với những người tàn tật và những người cần được giúp đỡ.
  • Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về quản lý khủng hoảng và hành vi con người, đặc biệt là trong tình hướng khẩn cấp.
  • Đạt được kiến thức cần thiết về an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và nguyên vẹn vỏ tàu đối với tàu khách và tàu khách Ro-Ro.

3. Tiêu chuẩn tham gia khóa học:

Các học viên được tham gia khóa học là Thuyền trưởng, các sỹ quan, thuyền viên và những người khác tham gia phục vụ hành khách sẽ làm việc trên tàu khách và/hoặc tàu khách Ro-Ro.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...