Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nâng cao tàu khí hóa lỏng

Đăng lúc 08:25 AM ngày 15.01.2016 2457

1.Mục đích

Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu khí hoá lỏng (Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu Khí hoá lỏng. Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc chính, như: nhận hàng; trả hàng; chuyển hàng; quản lý hàng; vệ sinh két.

2.Mục tiêu

Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực trong Bảng A-V/1-2-2 của Bộ luật STCW (Internationl Convertion on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010).   

3.Tiêu chuẩn tham gia khoá học

- Có chứng chỉ Huấn luyện Cơ bản tàu khí hoá lỏng;

- Ít nhất 3 tháng phục vụ trên tàu khí hoá lỏng, hoặc

- Trong vòng 1 tháng được huấn luyện phục vụ trên tàu khí hoá lỏng với ít nhất 3 lần nhận và trả hàng, mà những hoạt động huấn luyện đó phải được ghi nhận theo B-V/1.   

 

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...