Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Sỹ quan quản lý boong

Đăng lúc 08:31 AM ngày 18.02.2016 6041

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo Sỹ quan Boong mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có dung tích từ 3000GT trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

2. Đối tượng đào tạo:

Là những Sỹ quan Boong đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là TT11)


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...