Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Cao đẳng nâng cao máy

Đăng lúc 08:44 AM ngày 17.02.2016 2621

1.  Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp chuyên ngành máy tàu biển trình độ cao đẳng;

- Có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-III/1 của bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu là 36 tháng trên tàu có tổng công suất máy chính từ 750 kW trở lên, trong đó ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thợ máy trực ca;

- Có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (sau đây viết tắt là TT11);

2. Thời gian đào tạo: 6 tháng.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...