Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn

Đăng lúc 14:05 PM ngày 14.01.2016 3444

 

1-  Mục đích

Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ các phương tiện cứu sinh tập thể và xuồng cấp cứu cùng với việc xử trí trong các tình huống nguy cấp trên biển, phù hợp với yêu cầu của Công ước STCW78, sửa đổi 2010.

2-  Mục tiêu

Nội dung chương trình thoả mãn các yêu cầu của công ước và bộ luật STCW78, sửa đổi 2010 được nêu trong bảng A – VI/2-1. Để đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ năng trên phương tiện cứu sinh tập thể và xuồng cấp cứu không phải là xuồng cấp cứu cao tốc, học viên phải biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị cứu sinh và thực hiện nhiệm vụ trên phương tiện cứu sinh tập thể hoặc xuồng cấp cứu trong quá trình hạ và sau khi hạ. Họ cũng phải có khả năng khai thác máy của phương tiện cứu sinh tập thể và quản lý nạn nhân và phương tiện cứu sinh sau khi rời tàu. Học viên phải biết cách sử dụng thiết bị định vị, bao gồm cả việc thông tin liên lạc và sử dụng các loại pháo hiệu, chăm sóc y tế đối với nạn nhân và các hành động cần phải làm để duy trì sự sống của các nạn nhân.

3-  Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Để tham gia khoá học, các học viên phải có Giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định hiện hành. Đồng thời, các học viên đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn cơ bản phù hợp với quy định VI/1 của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...