Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Kỹ thuật cứu sinh

Đăng lúc 10:26 AM ngày 28.12.2015 3827

Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật cứu sinh, học viên phải có khả năng sống sót trong trường hợp phải rời bỏ tàu.


Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, học viên phải đạt được kỹ năng sau:


- Mặc phao áo đúng kỹ thuật;
- Biết mặc và sử dụng quần áo giữ nhiệt;
- Lật lại phao bè bị úp khi có mặc phao áo;
- Có thể bơi một đoạn có mặc phao áo;
- Có thể giữ nổi trên mặt nước khi không mang phao áo;
- Lên phương tiện cứu sinh tập thể từ tàu và từ dưới nước có mang phao áo;
- Thực hiện các hành động đầu tiên trên các phương tiện cứu sinh tập thể để tăng cơ hội sống sót;
- Sử dụng neo nổi;
- Sử dụng các thiết bị trong phương tiện cứu sinh tập thể;
- Sử dụng các trang thiết bị định vị bao gồm cả thiết bị radio.

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...