Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội

Đăng lúc 08:56 AM ngày 25.12.2015 2103

 

1-   Mục đích

Chương trình này hướng dẫn làm quen về an toàn và huấn luyện cơ bản cho thuyền viên nắm được những yêu cầu tối thiểu theo Quy định VI/1 của Công ước quốc tế STCW78, sửa đổi 2010 về an toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội trên tàu biển.

2-   Mục tiêu

Do có sự khác nhau rất lớn về môi trường làm việc giữa tàu và bờ, chương trình này được xây dựng để chuẩn bị cuộc sống trên tàu cho những người sắp và sẽ đi tàu. Làm việc trên tàu có thể là công việc nguy hiểm đối với những người chưa quen. Chương trình này sẽ giúp các thuyền viên nhìn nhận các yếu tố khác nhau của tàu và các quy trình làm việc trên tàu để họ có thể hiểu rõ về môi trường làm việc trên tàu và được chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh bất ngờ nào. Với mục tiêu đó, chương trình được xây dựng để giúp họ chuyển điều kiện làm việc từ bờ xuống tàu một cách nhẹ nhàng và cho họ một số kiến thức về công việc trên tàu trước khi họ thực sự bước chân lên tàu.

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, học viên phải đạt được các kỹ năng sau:

       Tuân thủ các quy trình khẩn cấp;

       Nắm được các lưu ý để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển;

       Nắm được thực tiễn làm việc an toàn;

       Hiểu lệnh và thực hiện mệnh lệnh liên quan đến nhiệm vụ trên tàu;

       Điều chỉnh hiệu quả mối quan hệ con người trên tàu, có đầy đủ tinh thần và sức khoẻ để làm việc trên tàu.

3-   Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Chương trình huấn luyện dành cho tất cả các thuyền viên tương lai - những người phải hoàn thành chương trình huấn luyện cơ bản trước khi được phân công làm việc trên tàu.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...