Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Cao đẳng nâng cao ngành ĐKTB

Đăng lúc 08:30 AM ngày 15.01.2016 3433

1.  Mục đích:
Chương trình nhằm trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành Điều khiển tàu biển cho học viên. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành khoá học nâng cao trình độ chuyên môn. GCN này là một trong những tiêu chí bắt buộc đối với các học viên để được tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ để thi, cấp GCNKNCM sỹ quan mức trách nhiệm quản lý ngành ĐKTB hạng tàu từ 3000 GT trở lên.

2. Mục tiêu: Chương trình trang bị những kiến thức, kỹ năng về:
-   Sử dụng thành thạo các ấn phẩm hàng hải, hải đồ để lập tuyến hành trình an toàn và có lợi nhất cho mọi điều kiện;
-  Hiểu biết đầy đủ, sử dụng thành thạo các hệ thống trang thiết bị trợ giúp Hàng hải để xác định vị trí tàu chính xác trong mọi điều kiện;
-  Thu, nhận, đọc hiểu và sử dụng các thông tin khí tượng hàng hải do các thiết bị của tàu cung cấp, áp dụng các thông tin khí tượng để bảo quản hàng hoá chuyên chở và dẫn tàu an toàn, hiệu quả kinh tế cao;
- Trang thiết bị Hàng hải trang bị lắp đặt trên tàu, hiểu biết về những hạn chế, nguồn gốc sai số, phát hiện sự cố sai lệch thông tin và các phương pháp hiệu chỉnh chúng;
-  Có khả năng áp dụng các phương pháp phối hợp tìm kiếm cứu nạn;
-  Nắm vững nội dung, áp dụng và mục đích của quy tắc quốc tế phòng ngừa va chạm trên biển;
-  Nắm vững nội dung, mục đích và áp dụng các nguyên tắc cơ bản phải tuân thủ đối với ca boong trực biển;
- Có kỹ năng ứng phó với khẩn cấp Hàng hải, xử lý tình huống để làm giảm tổn thất tới mức thấp nhất cho con người, tàu, hàng hoá và môi trường;
- Manơ và điều động tàu trong mọi điều kiện, trong vùng nước hạn chế, cập cầu-rời cầu trong mọi điều kiện thời tiết, chọn vùng neo và kỹ thuật thả neo…
- Lập kế hoạch xếp dỡ hàng hoá đảm bảo sức bền thân vỏ tàu và tính ổn định của tàu, hiểu biết đầy đủ kỹ thuật cố định và bảo quản hàng hoá trong giao nhận và hành trình. Hiểu biết và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của bộ luật hàng nguy hiểm (IMDG Code);
- Điều khiển và kiểm tra tuân thủ các yêu cầu pháp lý và biện pháp thực hiện để đảm bảo an toàn sinh mạng trên biển cũng như bảo vệ môi trường biển;
- Hiểu biết luật pháp Hàng hải Quốc gia, luật pháp Hàng hải quốc tế. Quản lý, tổ chức huấn luyện thuyền viên tốt.

 1.  Đối tượng tuyển sinh:

  -  Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển trình độ Cao đẳng;

  -  Có thời gian thực tập được ghi trong "Sổ ghi nhận huấn luyện" tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu tại Mục A-II/1 của bộ luật STCW 78 sửa đổi 2010 hoặc có thời gian đi biển tối thiểu là 36 tháng trên tàu từ 500 GT trở lên, trong đó có ít nhất 06 tháng đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ trực ca;

    -  Có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (Sau đây gọi tắt là TT11).

 

 2. Thời gian đào tạo: 5 tháng.

 

3. Yêu cầu đối với giảng viên/hướng dẫn viên

  • Trình độ khoa học: Tốt nghiệp Đại học ngành Điều khiển tàu biển và là Thạc sỹ chuyên ngành Hàng hải trở lên;
  • Trình độ chuyên môn: Đã đảm nhận chức danh thuyền trưởng hạng tàu từ 3000GT trở lên.

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...