Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Các khóa huấn luyện

 • Sơ cứu y tế cơ bản Sơ cứu y tế cơ bản

  Nội dung chương trình thoả mãn các yêu cầu về năng lực được nêu tại Bảng A -VI/1-3 của Bộ luật STCW 78/2010. Sau khóa huấn luyện, mỗi học viên phải đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ năng sơ cứu, hành động ngay lập tức khi gặp phải một tai nạn hoặc tình trạng khẩn cấp cho đến khi có sự hỗ trợ về y tế. Các kỹ năng đó bao gồm:

  Xem tiếp
 • An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội

  Chương trình này được xây dựng để chuẩn bị cuộc sống trên tàu cho những người sắp và sẽ đi tàu. Làm việc trên tàu có thể là công việc nguy hiểm đối với những người chưa quen. Chương trình này sẽ giúp các thuyền viên nhìn nhận các yếu tố khác nhau của tàu và các quy trình làm việc trên tàu để họ có thể hiểu rõ về môi trường làm việc trên tàu và được chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh bất ngờ nào

  Xem tiếp
 • Chăm sóc y tế Chăm sóc y tế

  Khóa huấn luyện nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng chăm sóc y tế cho những người bị bệnh và bị thương còn đang ở trên tàu theo Quy định VI/4 của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca của Thuyền viên STCW 78 sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • Sơ cứu y tế Sơ cứu y tế

  Khóa huấn luyện nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng khẩn cấp cấp cứu y tế cho những người bị bệnh và bị thương còn đang ở trên tàu theo Quy định VI/4 của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca của Thuyền viên STCW 78/2010

  Xem tiếp
 • Phòng cháy, chữa cháy nâng cao Phòng cháy, chữa cháy nâng cao

  Chương trình huấn luyện nhằm mục đích đào tạo cho học viên về cách kiểm soát, tổ chức chiến thuật và chỉ huy phòng cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • G.O.C G.O.C

  Chương trình huấn luyện này được xây dựng theo khuyến nghị của phụ lục 3 trong Nghị quyết A-703(17) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế: Khuyến nghị về việc huấn luyện Vô tuyến điện viên đáp ứng được tiêu chuẩn cấp Chứng chỉ Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC) và căn cứ Quyết định 12/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông, ban hành Quy chế về đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...