Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Quan sát và đồ giải Radar

Đăng lúc 09:34 AM ngày 12.01.2016 3197

1. Mục đích

Khóa huấn luyện sẽ đáp ứng những yêu cầu của Công ước Quốc tế về các Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp bằng và Trực ca cho thuyền viên STCW78 sửa đổi 2010 và Model Course 1.07.

Học phần của khóa học bổ sung những lý thuyết cơ bản về đồ giải Radar và cách sử dụng Radar cho sỹ quan chuyên trách của một ca trực buồng lái trên tàu được trang bị Radar. Chương trình xây dựng thỏa mãn yêu cầu bắt buộc tối thiểu về kiến thức, hiểu biết, kỹ năng theo Bảng A-II/1 của STCW.

Những bài tập bổ sung kiến thức thực hành trong việc sử dụng Radar; lựa chọn kích hoạt những báo động trên thiết bị Radar, cách sử dụng những thông tin nhận được từ các tàu khác, như: sự chuyển động, khoảng cách đến điểm tiếp cận gần nhất (CPA), thời gian đến điểm tiếp cận gần nhất (TCPA) và sử dụng Radar trong việc làm rõ hành động, tránh việc tàu thuyền qua nhau quá gần phải tuân thủ theo Qui tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển (COLREG- 72), và việc theo dõi hành động đó của các tàu thuyền đối phương.

2. Mục tiêu

Hoàn thành khóa học này, học viên có thể chọn một chế độ thích hợp của màn hình; lựa chọn đồ giải và thực hành đồ giải thích hợp trong những hoàn cảnh khác nhau; sử dụng thích hợp bài toán đồ giải theo dõi những mục tiêu có nguy cơ đâm va; xác định những thông tin cần thiết về hướng đi, tốc độ và khoảng tiếp cận gần nhất để có thể hành động sớm, tránh những tình huống qua nhau quá gần; và sử dụng Radar để xác định và theo dõi những hành động của mục tiêu.

3. Tiêu chuẩn tham gia khóa học

Học viên tham gia khóa học là những thuyền viên đang công tác tại tàu hoặc  sinh viên, học sinh các trường có đào tạo chuyên ngành Điều khiển tàu biển. 

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...