Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Hải đồ điện tử

Đăng lúc 07:55 AM ngày 12.01.2016 5051

Mục đích của khoá huấn luyện:

Mục đích của khoá huấn luyện theo tài liệu này nhằm tăng cường cho an toàn hàng hải dựa vào việc cung cấp trình độ và kỹ năng cần thiết để học viên sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống ECDIS. Đồng thời giúp các cơ sở huấn luyện đưa ra và tổ chức khoá huấn luyện về ECDIS. Các nội dung chi tiết đựa trên tài liệu của IMO “Guidance on the implementation of IMO Model Courses” đặc biệt là Model Course 1.27 được đưa ra tại STCW78 sửa đổi 2010 và các nguồn tài liệu tham khảo có liên quan về huấn luyện ECDIS để tăng cường, cập nhật các tài liệu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các khoá huấn luyện.

Chuẩn bị khoá huấn luyện ECDIS

Khoá huấn luyện ECDIS phải chuẩn bị kế hoạch và đưa ra:

  • Mục tiêu, nội dung chương trình huấn luyện, phương pháp và các vấn đề cần thực hiện;
  • Kế hoạch huấn luyện;
  • Đề cương chi tiết;
  • Hướng dẫn, giáo trình huấn luyện;
  • Tài liệu và sách kỹ thuật chuyên ngành;
  • Các tài liệu tham khảo, cập nhật.

Về các mục tiêu học tập quan trọng của học viên nhằm sử dụng hệ thống ECDIS an toàn và hiệu quả, căn cứ vào “Model Course 1.27” đồng thời căn cứ vào thực tế, về nội dung và thời lượng khoá huấn luyện như sau:

  • Trình độ thực tế, kỹ năng và trình độ kỹ thuật đã được đào tạo của học viên về Điện tử, Công nghệ thông tin, và Tiếng Anh chuyên ngành;
  • Khoá huấn luyện được thực hiện trong thời gian 40 giờ;
  • Phương tiện giảng dạy: Hệ thống mô phỏng Buồng lái kể cả RADAR/ARPA và Hải đồ điện tử-ECDIS và các phần mềm ECDIS sau khi đã hiểu rõ các kiến thức cơ bản về ECDIS để học viên có kiến thức và kỹ năng tổng hợp về các loại ECDIS trên nhiều loại tàu và các loại giao diện cũng như menu sử dụng trên màn hình để nhanh chóng tiếp cận khi công tác trên các tàu.
 
 

Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...