Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển

Đăng lúc 08:38 AM ngày 17.02.2016 4529

1/ Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  năng lực đáp ứng những yêu cầu được nêu tại Bảng A - III/6, phù hợp với Công ước STCW78, sửa đổi 2010.

2/ Đối tượng đào tạo:

Có hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.

Số lượng học viên tối đa là 25 học viên một lớp chuẩn.

3/ Thời gian đào tạo:

Thời gian học:    12 tuần

Tổng số tiết: 350 tiết. Trong đó, lý thuyết: 287 tiết, thực hành: 63 tiết

Ôn thi và thi tốt nghiệp: 2 tuần

Ghi chú: 1 tiết học được tính là 45 phút.


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...