Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Hướng dẫn hồ sơ các khoá huấn luyện

  • Thông báo tuyển sinh các lớp SQHH BOONG K4 và SQHH MÁY K3 (cập nhật ngày 02/02/2018) Thông báo tuyển sinh các lớp SQHH BOONG K4 và SQHH MÁY K3 (cập nhật ngày 02/02/2018)

    Các bạn Học viên thân mến! Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên – Trường Đại học Hàng hải đã và đang đào tạo 05 lớp SQHH: - Lớp SQHH Boong K1; - Lớp SQHH Boong K2; - Lớp SQHH Boong K3; - Lớp SQHH Máy K1; - Lớp SQHH Máy K2. Trong đó, lớp SQHH Boong K1, SQHH Máy K1 đã hoàn thành chương trình học.Tất cả các học viên lớp này đã được cấp bằng tốt nghiệp. Đặc biệt, tất cả các bạn học viên trong lớp đã được các công ty vận tải biển trong nước đăng kí tiếp nhận đi làm trên ...

    Xem tiếp
  • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/6/2017) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 09/6/2017)

    Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: 03 Chứng chỉ nâng cao, tàu Gas.

    Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...