Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Hướng dẫn hồ sơ các khoá huấn luyện

  • Thông báo tuyển sinh các lớp SQHH BOONG K3 và SQHH MÁY K2 (cập nhật ngày 23/01/2017) Thông báo tuyển sinh các lớp SQHH BOONG K3 và SQHH MÁY K2 (cập nhật ngày 23/01/2017)

    Các bạn Học viên thân mến! Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên – Trường Đại học Hàng hải đã và đang đào tạo 03 lớp SQHH: - Lớp SQHH Boong K1; - Lớp SQHH Boong K2; - Lớp SQHH Máy K1. Trong đó, lớp SQHH Boong K1đã hoàn thành chương trình học 18 tháng (theo Đề án).Tất cả các học viên lớp này đã được cấp bằng tốt nghiệp, được cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn OSD. Đặc biệt, tất cả các bạn học viên trong lớp đã được các công ty vận tải biển trong nước đăng kí tiếp nhận ...

    Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...