Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

TB các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên đi biển tại TT HLTV, Trường ĐHHHVN (Ngày 08/01/2020)

Đăng lúc 16:18 PM ngày 08.01.2020 1117

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chứng nhận

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 484, Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Website: trungtamhuanluyenthuyenviendhhh.edu.vn

FB: Huan Luyen Thuyen Vien

Đủ điều kiện tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải sau:

I. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Điều khiển tàu biển

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Thủy thủ trưởng (Bosun);

2. Trái ngành Điều khiển tàu biển trình độ Trung cấp;

3. Trái ngành Điều khiển tàu biển trình độ Cao đẳng;

4. Trung cấp nâng cao ngành Điều khiển tàu biển;

5. Sỹ quan quản lý ngành Điều khiển tàu biển hạng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT (SQQL Boong hạng 2);

6. Sỹ quan quản lý ngành Điều khiển tàu biển hạng tàu từ 3000 GT trở lên (SQQL Boong hạng 1);

7. Cao đẳng nâng cao ngành Điều khiển tàu biển.

II. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Điều khiển tàu biển

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ thợ máy chính (Fitter);

2. Trái ngành Máy tàu biển trình độ Trung cấp;

3. Trái ngành Máy tàu biển trình độ Cao đẳng;

4. Trung cấp nâng cao ngành Máy tàu biển;

5. Sỹ quan quản lý ngành Máy tàu biển hạng tàu từ 500 GT đến dưới 3000 GT (SQQL Boong hạng 2);

6. Sỹ quan quản lý ngành Máy tàu biển hạng tàu từ 3000 GT trở lên (SQQL Boong hạng 1);

7. Cao đẳng nâng cao ngành Máy tàu biển.

III. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngành Điện tàu biển

1. Sỹ quan kỹ thuật điện;

2. Trái ngành Kỹ thuật điện tàu biển trình độ Trung cấp;

3. Trung cấp nâng cao ngành Kỹ thuật điện tàu biển.

IV. Chương trình đào tạo tiếng anh Hàng hải

1. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 1;

2. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 2;

3. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Điều khiển tàu biển trình độ 3;

4. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Máy tàu biển trình độ 1;

5. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Máy tàu biển trình độ 2;

6. Tiếng anh hàng hải chuyên ngành Máy tàu biển trình độ 3;

V. Chương trình đào tạo Hoa tiêu hàng hải

1. Hoa tiêu hàng hải cơ bản;

2. Hoa tiêu hàng hải nâng cao.

VI. Các chương trình huấn luyện nghiệp vụ

1. Huấn luyện Kỹ thuật Cứu sinh;

2. Huấn luyện An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội;

3. Huấn luyện Nghiệp vụ trên bè cứu sinh và Xuồng cứu nạn;

4. Huấn luyện Xuồng cứu nạn cao tốc;

5. Huấn luyện Huấn luyện viên chính;

6. Huấn luyện Quản lý đội ngũ/ nguồn lực buồng lái;

7. Huấn luyện quan sát và đồ giải Radar;

8. Huấn luyện thiết bị đồ giải Radar tự động (Arpa);

9. Huấn luyện Khai thác hệ thống thông tin và chỉ báo Hải đồ điện tử (ECDIS);

10. Huấn luyện hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS), hạng tổng quát (GOC);

11. Huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro;

12. Huấn luyện Nhận thức an ninh tàu biển;

13. Huấn luyện Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể;

14. Huấn luyện Sỹ quan an ninh tàu biển;

15. Huấn luyện Phòng cháy chữa cháy;

16. Huấn luyện Quản lý đội ngũ/ nguồn lực buồng máy;

18. Huấn luyện Cơ bản tàu dầu;

19. Huấn luyện Nâng cao tàu dầu;

20. Huấn luyện Cơ bản tàu hóa chất;

21. Huấn luyện Nâng cao tàu hóa chất;

22. Huấn luyện Cơ bản tàu khí hóa lỏng;

23. Huấn luyện Nâng cao tàu khí hóa lỏng;

24. Huấn luyện Sơ cứu y tế cơ bản;

25. Huấn luyện Sơ cứu y tế (Cấp cứu);

26. Huấn luyện Chăm sóc y tế.

VII. Các chương trình Huấn luyện nghiệp vụ khác (Theo yêu cầu Chủ tàu)

1. Nấu ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm;

2. Điều động tàu lớn (Shiphandling);

3. Xuồng phóng (Freefall Lifeboat);

4. Sỹ quan an toàn tàu biển;

5. Khai thác tàu hàng rời;

6. Khai thác vận hành hệ thống điện trên 1000V (Điện áp cao);

7. Giao nhận và quản lý nhiên liệu trên tàu biển;

8. Khai thác vận hành hệ thống điện trên tàu thủy;

9. Chèo xuồng cho sinh viên ngành đi biển;

10. Điều tra tai nạn sự cố hàng hải;

11. Đánh giá kiểm tra để cấp chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên;

12. Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm;

13. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý;

14. Phòng ngừa ô nhiễm do rác thải từ tàu biển (Marpol 73/78 Revised annex V) (Prevention of Pollution by Garbage from Ships);

15. Trực ca hàng hải (A Navigational Watch);

16. Quản lý đánh giá rủi ro (Risk Assesment and Management);

17. Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển (The international Maritime Dangerous Goods Code);

18. Làm quen với vật liệu nguy hiểm;

19. Mô phỏng vận chuyển hàng và sử lý tank két trên tàu chở dầu.

...

THÂN CHÚC CÁC BẠN HỌC VIÊN TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG, HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG!!!

Trân trọng!

Mr. Đặng Quang Việt - TTHLTV ĐHHHVN

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...