Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Tin tức

 • Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam gửi Thư ngỏ nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2022 Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam gửi Thư ngỏ nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2022

  Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam gửi Thư ngỏ nhân ngày Hàng hải Thế giới năm 2022

  Xem tiếp
 • KHÓA ĐÀO TẠO TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI KHÓA ĐÀO TẠO TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI

  Thực hiện việc liên kết đào tạo với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng thuyền viên, ngày 23/8/2022, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã khai giảng khóa học tai nạn, sự cố hàng hải cho thuyền viên Công ty vận tải xăng dàu VITACO.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 16/10/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 16/10/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Quản lý nguồn lực buồng lái, Radar, Arpa, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 11/09/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 11/09/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng lái, Quản lý nguồn lực buồng máy, Radar, Arpa, Ecdis.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 04/09/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 04/09/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Xuồng phóng, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 07/08/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 07/08/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Xuồng Phóng, tàu Gas.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 31/07/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 31/07/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Arpa, Ecdis, Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng lái, quản lý nguồn lực buồng máy.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 24/07/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 24/07/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Arpa, ECDIS, Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 19/06/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 19/06/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: ECDIS, 03 Chứng chỉ nâng cao, Radar, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), Các lớp an ninh.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 12/06/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 12/06/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Quản lý nguồn lực buồng lái, Arpa, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Các lớp An ninh, ECDIS, tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), 03 Chứng chỉ nâng cao, Radar.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 08/06/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 08/06/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 15/05/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 15/05/2020)

  Đang cập nhât...

  Xem tiếp
 • Thông báo điều chỉnh lịch thi và khai giảng của các lớp (cập nhật 25/4/2020) Thông báo điều chỉnh lịch thi và khai giảng của các lớp (cập nhật 25/4/2020)

  Các bạn học viên thân mến, Để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid và kế hoạch nghỉ lễ 30/04 & 01/05/2020, TT Huấn luyện thuyền viên, Trường ĐHHH Việt Nam điều chỉnh lại lịch thi, khai giảng của các lớp: CAPT K4/2020, CE K4/2020, SQQL K4/2020, SQVH K4/2020 và HTNC K2/2020.

  Xem tiếp
 • Thông báo các quyết định của Cục HHVN (Cập nhật ngày 08/04/2020) Thông báo các quyết định của Cục HHVN (Cập nhật ngày 08/04/2020)

  Ngày 01/04/2020, Cục HHVN ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp khóa học Hoa tiêu nâng cao K01/2020; Quyết định công nhận trúng tuyển và cấp GCNKNCM Sỹ quan vận hành K03/2020; Quyết định công nhận trúng tuyển và cấp GNCKNCM Thuyền trưởng_ Máy trưởng K03/2020 - Tổ chức tại Trường ĐHHH VN.

  Xem tiếp
 • THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE TẠI TRUNG TÂM (CẬP NHẬT NGÀY 03/4/2020) THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE TẠI TRUNG TÂM (CẬP NHẬT NGÀY 03/4/2020)

  Nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống dịch COVID 19 của Đảng, Nhà nước và UBND TP. Hải Phòng, TT HLTV ĐHHHVN trân trọng gửi tới các Bạn học viên Thông báo hướng dẫn học online tất cả các Chương trình đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng tại Trung tâm.  

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 20/03/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 20/03/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Sỹ quan an ninh, Quản lý nguồn lực buồng máy, Shiphandling, Quản lý nguồn lực buồng lái, Arpa, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 13/03/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 13/03/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp sau: GOC, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, Sỹ quan an toàn tàu biển, Shiphandling.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 06/03/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 06/03/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), An toàn cơ bản.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/02/2020) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 28/02/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, 03 Chứng chỉ nâng cao, Shiphandling.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/02/2020) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/02/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học các lớp: Quản lý nguồn lực buồng lái, Arpa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/02/2020) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/02/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, 03 chứng chỉ nâng cao, ECDIS, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), Quản lý nguồn lực buồng máy.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/02/2020) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/02/2020)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, tàu Dầu (Cơ bản & Nâng cao), Nấu ăn vệ sinh an toàn thực phẩm, An toàn cơ bản, Xuồng phóng, tàu Hóa chất (Cơ bản & Nâng cao), tàu Gas (Cơ bản & Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/12/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 13/12/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp sau: GOC, Nấu ăn Vệ sinh an toàn thực phẩm, Quản lý nguồn lực buồng lái và tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/12/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 06/12/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Radar, Arpa và ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 29/11/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 29/11/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Tàu dầu (Cơ bản và Nâng cao), Tàu Hóa chất (Cơ bản và Nâng cao), Radar, Arpa, ECDIS.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/11/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 21/11/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, Quản lý nguồn lực buồng lái.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/10/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 25/10/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học lớp sau: GOC, Xuồng phóng, tàu Hóa chất (cơ bản và nâng cao), tàu dầu (cơ bản và nâng cao), quản lý nguồn lực buồng lái, 03 chứng chỉ nâng cao, Radar, Arapa.

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/10/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 14/10/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: Shiphandling, GOC, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), tàu Gas (Cơ bản và Nâng Cao).

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 30/09/2019) Thông báo mở lớp (Cập nhật ngày 30/09/2019)

  Đang cập nhât...

  Xem tiếp
 • Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 22/09/2019) Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 22/09/2019)

  Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp: GOC, tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao), tàu Hóa Chất (Cơ bản và Nâng cao), tàu Gas (Cơ bản và Nâng cao), Huấn luyện viên chính, SHIPHANDLING, Quản lý nguồn lực buồng lái và Radar.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...