Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Bồi dưỡng nghiệp vụ

 • Sỹ quan quản lý boong Sỹ quan quản lý boong

  Đào tạo Sỹ quan Boong mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có dung tích từ 3000GT trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan quản lý máy tàu biển Sỹ quan quản lý máy tàu biển

  Đào tạo Sỹ quan Máy tàu biển mức trách nhiệm quản lý hạng tàu có tổng công suất máy chính từ 3000KW trở lên đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Cao đẳng nâng cao máy Cao đẳng nâng cao máy

  Sau khi học xong chương trình Cao đẳng Nâng cao ngành Máy tàu biển, học viên đủ điều kiện có thể tham dự khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Sỹ quan quản lý máy tàu biển từ 3000 KW trở lên.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển

  Đào tạo Sỹ quan kỹ thuật điện tàu biển có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  năng lực đáp ứng những yêu cầu được nêu tại Bảng A - III/6, phù hợp với Công ước STCW78, sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Bổ túc Điện - Điện tử tàu biển Bổ túc Điện - Điện tử tàu biển

  Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về trang thiết bị điện trên tàu thuỷ

  Xem tiếp
 • Cao đẳng nâng cao ngành ĐKTB Cao đẳng nâng cao ngành ĐKTB

  Chương trình nhằm trang bị những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để nâng cao trình độ chuyên môn chuyên ngành Điều khiển tàu biển cho học viên. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ được cơ sở đào tạo, huấn luyện cấp giấy chứng nhận (GCN) hoàn thành khoá học nâng cao trình độ chuyên môn.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...