Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nghiệp vụ đặc biệt

 • An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro

  Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu khí hóa lỏng Nâng cao tàu khí hóa lỏng

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu khí hoá lỏng (Advanced training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu khí hoá lỏng.

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu khí hóa lỏng Cơ bản tàu khí hóa lỏng

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu khí hoá lỏng (basic training for liquefied gas tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu khí hoá lỏng.

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu hóa chất Nâng cao tàu hóa chất

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu hoá chất (Advanced training for Chemical tanker cargo operations) dành cho là những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu hoá chất.

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu hóa chất Cơ bản tàu hóa chất

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu hoá chất

  Xem tiếp
 • Nâng cao tàu dầu Nâng cao tàu dầu

  Chương trình Huấn luyện Nâng cao tàu Dầu (Advanced training for Oil tanker cargo operations) dành cho những sỹ quan và thuyền viên có trách nhiệm và nhiệm vụ trực tiếp đến khai thác hàng hoá và các công việc liên quan tới hàng trên tàu dầu

  Xem tiếp
 • Cơ bản tàu dầu Cơ bản tàu dầu

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu Dầu (Basic training for Oil tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu dầu. Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu dầu, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm biển.

  Xem tiếp
 • An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro An toàn tàu khách và tàu khách ro-ro

  Chương trình huấn luyện An toàn tàu khách và tàu khách Ro-Ro được xây dựng nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm việc an toàn trên loại tàu đặc thù là tàu khách và tàu khách Ro-Ro theo yêu cầu quy định V/2 của STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...