Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nghiệp vụ chuyên môn

 • Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo STCW78.2010 Bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo STCW78.2010

   Trang bị và bổ sung thêm cho học viên những kiến thức mới về chuyên ngành Điều khiển tàu biển mà trong chương trình đào tạo theo Công ước STCW78/95 chưa đề cập đến nhằm bồi dưỡng, đáp ứng đầy đủ kiến thức, năng lực cho những Sỹ quan mức trách nhiệm quản lý.

  Xem tiếp
 • Quản lý an toàn tàu biển Quản lý an toàn tàu biển

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý an toàn tàu biển một cách hữu hiệu.

  Xem tiếp
 • Tiếng anh Hàng Hải Tiếng anh Hàng Hải

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng tiếng anh cho các sỹ quan, thủy thủy trên tàu nâng cao hiệu quả làm việc cũng như trao đổi thông tin với các tàu quốc tế. ​

  Xem tiếp
 • Shiphandling Shiphandling

  Môn học giúp cho các học viên nắm được đặc tính điều động của một con tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính đó

  Xem tiếp
 • Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng máy

  Chương trình này nhằm huấn luyện các kỹ năng về quản lý và tổ chức nguồn lực buồng máy cho các sỹ quan máy nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ động lực tàu thủy, đồng thời bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu.

  Xem tiếp
 • Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái

  Chương trình huấn luyện “Quản lý đội ngũ/nguồn lực buồng lái” là chương trình huấn luyện được kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và các bài tập trên hệ thống mô phỏng. Các bài giảng lý thuyết làm cơ sở cho các bài tập vài bài thực hành trong quá trình huấn luyện.

  Xem tiếp
 • Sỹ quan an ninh tàu biển Sỹ quan an ninh tàu biển

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những người có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của  một Sĩ quan an ninh tàu biển 

  Xem tiếp
 • Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển, như định nghĩa trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.

  Xem tiếp
 • Nhận thức an ninh tàu biển Nhận thức an ninh tàu biển

  Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cơ bản cho những Thuyền viên không được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển nhưng chịu tác động của các quy định trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng

  Xem tiếp
 • Xuồng cứu nạn cao tốc Xuồng cứu nạn cao tốc

  Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ xuồng và thực hiện nhiệm vụ đối với xuồng cấp cứu cao tốc trong tình huống nguy cấp, phù hợp với Quy định VI/2 của Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

  Xem tiếp
 • Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn Bè cứu sinh, xuồng cứu nạn

  Mục đích của chương trình là huấn luyện cho người học kỹ năng hạ các phương tiện cứu sinh tập thể và xuồng cấp cứu cùng với việc xử trí trong các tình huống nguy cấp trên biển, phù hợp với yêu cầu của Công ước STCW78, sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • Quan sát và đồ giải Radar Quan sát và đồ giải Radar

  Khóa huấn luyện sẽ đáp ứng những yêu cầu của Công ước Quốc tế về các Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp bằng và Trực ca cho thuyền viên STCW78 sửa đổi 2010 và Model Course 1.07.

  Xem tiếp
 • Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA) Thiết bị đồ giải Radar tự động (ARPA)

  Khóa học bổ sung những lý thuyết cơ bản và cách sử dụng Radar cũng như thiết bị tự động đồ giải Radar (ARPA) cho sỹ quan chuyên trách của một ca trực buồng lái trên tàu được trang bị ARPA. Chương trình xây dựng thỏa mãn yêu cầu bắt buộc tối thiểu về kiến thức, hiểu biết, kỹ năng theo Bảng A-II/1 của STCW.

  Xem tiếp
 • Hải đồ điện tử Hải đồ điện tử

  Mục đích của khoá huấn luyện theo tài liệu này nhằm tăng cường cho an toàn hàng hải dựa vào việc cung cấp trình độ và kỹ năng cần thiết để học viên sử dụng đầy đủ các chức năng của hệ thống ECDIS. Đồng thời giúp các cơ sở huấn luyện đưa ra và tổ chức khoá huấn luyện về ECDIS.     

  Xem tiếp
 • Chăm sóc y tế Chăm sóc y tế

  Khóa huấn luyện nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng chăm sóc y tế cho những người bị bệnh và bị thương còn đang ở trên tàu theo Quy định VI/4 của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca của Thuyền viên STCW 78 sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • Sơ cứu y tế Sơ cứu y tế

  Khóa huấn luyện nhằm mục đích cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng khẩn cấp cấp cứu y tế cho những người bị bệnh và bị thương còn đang ở trên tàu theo Quy định VI/4 của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca của Thuyền viên STCW 78/2010

  Xem tiếp
 • Phòng cháy, chữa cháy nâng cao Phòng cháy, chữa cháy nâng cao

  Chương trình huấn luyện nhằm mục đích đào tạo cho học viên về cách kiểm soát, tổ chức chiến thuật và chỉ huy phòng cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của Công ước STCW78 sửa đổi 2010

  Xem tiếp
 • G.O.C G.O.C

  Chương trình huấn luyện này được xây dựng theo khuyến nghị của phụ lục 3 trong Nghị quyết A-703(17) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế: Khuyến nghị về việc huấn luyện Vô tuyến điện viên đáp ứng được tiêu chuẩn cấp Chứng chỉ Vô tuyến điện viên hệ GMDSS hạng tổng quát (GOC) và căn cứ Quyết định 12/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông, ban hành Quy chế về đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải.

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...