Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Nghiệp vụ cơ bản

 • Kỹ thuật cứu sinh Kỹ thuật cứu sinh

  Chương trình nhằm huấn luyện thuyền viên đạt năng lực kỹ thuật cứu sinh được nêu tại bảng A – VI/1-1 của bộ luật STCW78, sửa đổi 2010. Để thoả mãn các tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ thuật cứu sinh, học viên phải có khả năng sống sót trong trường hợp phải rời bỏ tàu.

  Xem tiếp
 • Phòng cháy, chống cháy cơ bản Phòng cháy, chống cháy cơ bản

  Nội dung chương trình nhằm đào tạo và huấn luyện đáp ứng những Tiêu chuẩn được nêu tại Bảng A-VI/1-2. Để đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về năng lực trong việc phòng cháy chữa cháy

  Xem tiếp
 • Sơ cứu y tế cơ bản Sơ cứu y tế cơ bản

  Nội dung chương trình thoả mãn các yêu cầu về năng lực được nêu tại Bảng A -VI/1-3 của Bộ luật STCW 78/2010. Sau khóa huấn luyện, mỗi học viên phải đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu về kỹ năng sơ cứu, hành động ngay lập tức khi gặp phải một tai nạn hoặc tình trạng khẩn cấp cho đến khi có sự hỗ trợ về y tế. Các kỹ năng đó bao gồm:

  Xem tiếp
 • An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội

  Chương trình này được xây dựng để chuẩn bị cuộc sống trên tàu cho những người sắp và sẽ đi tàu. Làm việc trên tàu có thể là công việc nguy hiểm đối với những người chưa quen. Chương trình này sẽ giúp các thuyền viên nhìn nhận các yếu tố khác nhau của tàu và các quy trình làm việc trên tàu để họ có thể hiểu rõ về môi trường làm việc trên tàu và được chuẩn bị tốt nhất để đương đầu với bất kỳ hoàn cảnh bất ngờ nào

  Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...