Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Cơ sở vật chất

  • Phòng thực hành cứu hỏa
  • Phòng thực hành cứu sinh
  • Phòng thực hành GMDSS
  • Phòng thực hành Rada/Arpa
  • Phòng thực hành  hải đồ điện tử (ECDIS)
  • Phòng thực hành máy tàu thủy
  • Phòng thực hành điện tàu thủy – điện tử viễn thông
  • Phòng học Tiếng Anh
  • Phòng mô phỏng

                                  Khu vực thực hành cứu sinh của trung tâm

                                   Phòng và khu vực thực hành cứu hỏa của trung tâm

                         Một số hình ảnh về các phòng học mô phỏng của trung tâm

 

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...