Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

BRIDGE TEAM MANAGEMENT (Model Course 1.22)

Đăng lúc 14:28 PM ngày 25.12.2017 2171

This course is practical and theoretical and consists of a series of a series of exercises performed on a ship handling simularoe. classroom lectures, to provide the necessary theoretical background for the exercises, are illustrated either by including them as part of an exercise or by a separate simulator demonstration. bridge teamwork is dealt with either as interactive computer based training (CBT) or lecture.

Exercises are controlled by an instructor and, initially, allow the trainees to become familiar with the equipment, the controls and the controls and instrumentation provided by the simulator.

During exercises, trainees are expected to make use of effective bridge procedures, to comply with international regulations for preventing collisions at sea, 1972 (COLREG) and to observe the basic principles of keeping a navigational watch, as set out in requlation VIII/2, section A-VIII/2 and B-VIII/2 of the STCW convention and code. they will assume the different roles of the bridge watchkeeping team, the roles being rotated to allow each trainee an opportunity to act as master for the exercises.

Each exercise will be preceded by a session for briefing and planning and be followed by a debriefing. 

P/S: Hiện tại ở trung tâm HLTV đã có tài liệu phiên bản mới nhất. Do luật bảo vệ chống sao chép bản quyền chúng tôi không thể đưa lên website, xin mời quí vị quan tâm có thể đến TT đăng kí đọc tài liệu.  


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...