Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Thông báo mở lớp (cập nhật ngày 15/03/2019)

Đăng lúc 14:19 PM ngày 15.03.2019 332

Để thuận tiện cho các bạn học viên theo dõi tham dự lớp học và tiếp tục đăng ký học, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên trường đại học Hàng hải Việt nam thông báo lịch học cụ thể các lớp như sau:

1. Lớp GOC: 07h30 ngày 18/03/2019 tại nhà C9;

2. Lớp ARPA: 13h30 ngày 18/03/2019 tại nhà C9;

3. Lớp tàu Dầu (Cơ bản và Nâng cao): 07h30 ngày 19/03/2019 tại nhà C8;

4. Lớp Xuồng phóng: 07h30 ngày 20/03/2019 tại nhà C8;

5. Lớp ECDIS: 07h30 ngày 21/03/2019 tại nhà C9;

6. Lớp Hóa Chất (Cơ bản và Nâng cao): 13h30 ngày 21/03/2019 tại nhà C8;

7. Các lớp An ninh (Nhận thức an ninh, Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể, Sỹ quan an ninh): 13h30 ngày 21/03/2019 tại nhà C9;

8. Lớp Quản lý nguồn lực buồng lái: 07h30 ngày 25/03/2019 tại nhà C9.

Trân trọng!

Mr Việt - TTHLTV ĐHHHVN 0982 887786


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...