Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Master and Chief Mate (Model Course 7.01)

Đăng lúc 14:44 PM ngày 25.12.2017 2113

The purpose of the IMO model courses is to assist maritime training institutes and their teaching staff to introduce and organise new training courses and enhance existing training material, whereby the quality and effectiveness of the training may be improved.It is not the intention of the model course programme to present instructors with a rigid

Contents Introduction

Part A: Course Framework for all functions

Part B:Course Outline

Part B1: Function 1: Navigation at the Management Level

Part B2: Function 2: Cargo Handling and Stowage at the Management Level

Part B3: Function 3: Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board at the Management Level

Part C: Detailed Teaching Syllabus

Part C1: Function 1: Navigation at the Management Level

Part C2: Function 2: Cargo Handling and Stowage at the Management Level

Part C2: Function 3: Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board at the Management Level

Part D: Instructor Guide

Part D1: Function 1: Navigation at the Management Level

Part D2: Function 2: Cargo Handling and Stowage at the Management Level

Part D3: Function 3: Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons on Board at the Management Level

Part E: Evaluation

P/S: Hiện tại ở trung tâm HLTV đã có gần 100 tài liệu các chương trình mẫu của IMO phiên bản mới nhất. Do luật bảo vệ chống sao chép bản quyền chúng tôi không thể đưa lên website, xin mời quí vị quan tâm có thể đến TT đăng kí đọc tài liệu.  


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...