Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Huấn luyện tàu hóa chất cơ bản

Đăng lúc 14:05 PM ngày 25.12.2017 2992

  Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hóa chất là chương trình huấn luyện bắt buộc cho tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu hóa chất. Chương trình được xây dựng để huấn luyện cho các sỹ quan và thuyền viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực nêu tại Bảng A-V/1-1-1 của Bộ luật STCW 78/2010 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, as amended in 2010).

 Với mục tiêu đó, nội dung của bài giảng cho chương trình huấn luyện cơ bản tàu hóa chất chú trọng đến việc làm quen với các trang thiết bị và các công việc phục vụ trên tàu hóa chất, trong đó bao gồm các nội dung về kết cấu, tính chất của hóa chất, các nguy hiểm tiềm ẩn, các vấn đề an toàn và việc thực hiện các hoạt động khai thác hàng hóa theo các quy định để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Nội dung của bài giảng còn dựa vào chương trình mẫu  1.03 của IMO (Model Course 1.03).

   Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện các học viên có thể thực hiện nhiệm vụ của họ trên các tàu hóa chất đảm bảo an toàn cho con người, cho tàu và môi trường biển.

Link tải tài liệu tại đây: hóa chất cơ bản


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...