Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Lịch công tác tuần 46-2017

Đăng lúc 00:00 AM ngày 30.11.-0001 86

 

Ngày, tháng

Thời gian

Địa điểm - Nội dung

Thứ Hai

13/11

07.30

Tại các P.học tầng 3-C9: Sinh hoạt đầu tuần các lớp SQHH (thầy Việt).

Thứ Ba

14/11

14.00

Tại P. họp số 01: Họp thông qua Thể lệ Hội thi "sáng tạo Website" năm 2017 (thầy Chuẩn).

Thứ Tư

15/11

 

 

Thứ Năm

16/11

 

 

Thứ Sáu

17/11

 

 

Thứ Bảy

18/11

08.00

Tại Trường Cao đẳng VMU: Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 15 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng VMU (25/11/2002-25/11/2017) (thầy Thành).

Chủ Nhật

19/11

 

 

CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THƯỜNG XUYÊN

Thầy Phước:  Duy trì tốt công tác ISO Trung tâm. Lưu trữ hồ sơ đánh giá, kiểm định...Viết lại các qui trình cho các lớp SQHH theo qui định (phối hợp thầy Chuẩn, Việt).

Thầy Dũng: Chịu trách nhiệm hoàn toàn việc cung cấp vật tư, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm... tại Trung tâm (lập sổ theo dõi); Công tác quản lý,  thu - chi tài chính, vật tư về các tàu Sao Biển,VMU SHIRAI (theo chỉ đạo của Lãnh đạo trường); Chỉ đạo thực hiện kế hoạch Bảo trì, Bảo dưỡng, sửa chữa CSVC; các kế hoạch tăng cường vật tư, tài sản, trang thiết bị giảng dạy tại Trung tâm.

Thầy Chuẩn:  Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo tại Trung tâm (trước hết xem và làm lại qui trình quản lý ISO tất các lớp tại Trung tâm, bao gồm: QĐ đóng mở lớp, DS HV,  Bài thi (có 2 chữ ký GV tất cả các lớp), sổ lên lớp, thời khóa biểu, bảng điểm... (với các lớp GOC, SQQL, CĐNC, TAHH, SQHH, HTCB, HTNC, Thanh tra...). Với các lớp thi SQQL, SQVH, TT/MT..., ngoài việc thực hiện đúng qui trình phải lưu ý có đầy đủ đủ ý kiến người học và lưu file. Rà soát hồ sơ minh chứng các GV giảng dạy tại Trung tâm (bằng cấp bao gồm: Kỹ sư/Cử nhân, ThS/TS; TT/MT, SQQL/SQVH; các CC chuyên môn theo yêu cầu; CC HLVC; nếu các cô Ngoại ngữ phải có thêm CC NV sư phạm). Xây dựng các Check List cho từng chương trình đào tạo, thi tại Trung tâm...  Làm VB đóng/mở lớp tất cả các lớp học, thi...tại Trung tâm và lưu file (trình Giám đốc ký duyệt để trình Hiệu trưởng). Sử lý tin học các văn bản... từ trường, lưu file tại Trung tâm;

+ Thu bản mềm tất cả các bộ bài giảng, đề thi các Chứng chỉ: 1.Vệ sinh an toàn thực phẩm (Đức, Bình y tế); 2.Điện áp trên 1000V (A, Dũng điện – đã có đề thi); 3.Khai thác tàu hàng rời (Chuẩn, Tuyết); 4.Kỹ năng làm việc nhóm (Thành, Tuyết); 5.Kỹ năng lãnh đạo (Thành, Tuyết); 6.Free fall (Tuyết, Việt, Thiện); 7.Chèo xuồng (Tuyết, Việt, Thiện); 8. Tiếp nhận nhiên liệu (Dũng, Chuẩn) và Bài giảng các lớp SQHH Boong (Cường, Dương khoa HH), (Minh, Tân khoa Máy). Dề thi tất cả các lớp Chứng chỉ nghiệp vụ đặc biệt. Hoàn thành trong tháng 11/2017

+ Cùng thầy Việt gửi TB tuyển sinh tất cả các lớp đến các Công ty/Trung tâm TV trong nước, chủ động bố trí thời gian đi tuyển sinh tại các Trung tâm/Công ty liên quan đến thuyền viên; các lớp HTHH, SQHH, SQQL, SQVH, TT/MT...Phối hợp với các khoa Hàng hải, Máy TB, các Trung tâm Ngoại ngữ... lên lớp và quản lý HV các lớp SQHH Boong K2; SQHH Máy K2 và SQHH Boong K3.

+ Chủ động cùng thầy Việt nâng cấp trang Web. Trung tâm như nội dung cuộc họp giao ban TT ngày 31/10;

+ Chủ động bố trí kiểm tra công tác học tập, tự tu các lớp SQHH.

Thầy Việt: Cập nhật trang Web., tăng cường tuyển sinh tất cả các lớp . Bao gồm: TB tuyển sinh, QĐ đóng mở lớp; các văn bản mới của IMO về đào tạo, các văn Bản về ĐT của IMO, Chính phủ, Bộ GTVT, Cục HH, Trường...(hình thức trang Web. ...).

+Trực tiếp Chủ nhiệm các lớp SQHH (lập thời khóa biểu, gọi GV lên lớp... ngoài ra yêu cầu các thầy cô lên lớp không bố trí học các ngày thứ Bảy và Chủ nhật trừ trường hợp đặc biệt và ghi rõ tên HV vắng mặt, cuối tuần gọi ĐT báo gia đình các học viên biết tình hình học tập của các Học viên và chịu trách nhiệm về ISO tại Ban tuyển sinh.  Kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác điểm danh kiểm tra tại ký túc xá các HV lớp SQHH.

+ Chuẩn bị các hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra công tác Bộ môn của Trường.

Thầy Định: Chịu trách nhiệm điểm danh các lớp: SQQL K49 và các lớp TAHH, lớp SQHH. Kiểm soát công tác tài chính tại Ban tài chính. Yêu cầu tất cả HV các lớp đóng học phí đúng hạn.

+ Chịu trách nhiệm về quản lý vật tư, tài sản cũng như công tác tăng cường cơ sở vật chất tại các phòng học (đèn chiếu, máy chiếu, ti vi, điều hòa, nội qui, qui chế các phòng học....)

Thầy Thiện: Thực hiện tốt các nhiệm vụ cùng thầy Việt, Tuyết.

Thầy Công: Chịu trách nhiệm các phòng thực hành, thí nghiệm của Trung tâm: Duy trì tình trạng làm việc tốt, ghi chép nhật ký học thực hành đầy đủ. Thường xuyên mở cửa cho học viên đến học. Thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp tất cả các trang thiết bị thực hành, mô phỏng.

Thầy An, Chí, Phu:  Trả các chứng chỉ cho học viên nhanh chóng, đúng hạn và kịp thời (Chí);

+ Chịu trách nhiệm toàn bộ thủ tục công việc mở, đóng các lớp chứng chỉ, Lớp GOC và lưu trữ văn bản (An);

+ Chịu trách nhiệm in toàn bộ các chứng chỉ tại Trung tâm, chú ý trước khi in chứng chỉ phải kiểm tra bảng điểm, bài thi có đầy đủ chữ ký giáo viên, học viên đã đóng lệ phí đầy đủ (Phu).

Các cô Bích, Hân: Thường xuyên phối hợp tốt với các bộ phận tại TT đôn đốc các học viên đóng học phí đúng hạn. Chủ động học tiếng Anh và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt các CV mà GĐ đã triển khai. Phối hợp hoàn thành tốt tất cả các CV trong Ban tài chính .

Nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo đối với các lớp SQHH, Lãnh đạo Trung tâm và các GV và CV TT sẽ định kỳ kiểm tra tình hình học tự tu, ăn ở, sinh hoạt của các lớp này tại Ký túc xá vào các buổi tối (từ 19h30) theo lịch sau:

+ Tháng 9 (thầy Chuẩn); Tháng 10 (thầy Phước); Tháng 11 (thầy Dũng); Tháng 12 (thầy Định).

+ Tuần 43 (đ/c Phu); Tuần 44 (đ/c An); Tuần 45  (đ/c Chí); tuần 46 (đ/c Thiện) và quay lại từ đầu. 

Các đ/c được phân công nhiệm vụ sẽ báo cáo trong buổi họp giao ban định kỳ Trung tâm hàng tháng.

+ Từ tháng 11/2017 mỗi GV,NV Trung tâm hàng tháng phải tự tuyển sinh tối thiểu 2 học viên (học các lớp dài ngày hoặc dự thi SQHH), riêng các GV  phải viết 1 bài báo chuyên môn để thông tin lên Web. Trung tâm. Đây là tiêu chí để xét lương cuối tháng.

+ Tất cả CB,GV,NV đi làm đúng giờ, đúng nhiệm vụ được phân công, ai vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Trung tâm, Trường. 

                                                                                                                             GIÁM ĐỐC (đã ký)

                            PGS.TS. Nguyễn Viết Thành 

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...