Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Tổng quan về neo tàu

Đăng lúc 16:07 PM ngày 07.12.2017 3371

Neo tàu là công việc được thực hiện thường xuyên của các thuyền trưởng. Trong bài viết này xin gửi các bạn tổng quan về việc lựa chọn điểm neo và số đường lỉn cần thiết để neo tàu an toàn tương ứng với độ sâu thực tế. Bạn tải bài viết theo link sau để tham khảo   Tổng quan về lựa chọn điểm neo


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...