Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Thông báo tuyển sinh lớp Thanh tra Hàng hải Khóa I/2018 (cập nhật ngày 13/04/2018)

Đăng lúc 14:20 PM ngày 13.04.2018 10862

   
   
   

Các bạn Học viên thân mến!

Căn cứ QĐ số: 386/TTr-TH V/v triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành GTVT, Thanh tra Bộ hướng dẫn các nội dung triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành GTVT năm 2018 (khóa I/2018) tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

1. Đối tượng đào tạo

a. Công chức, viên chức Thanh tra Bộ GTVT, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra Chuyên ngành, tổ chức thanh tra nhà nước ngành GTVT ở trung ương và địa phương, cụ thể:

- Thanh tra GTVT ở trung ương: Thanh tra Bộ GTVT, Thanh tra Cục Hàng không VN, Thanh tra Cục Hàng hải VN và công chức thanh tra tại Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đường thủy nội địa VN, Cục Đường sắt VN;

- Thanh tra GTVT ở địa phương: Thanh tra các Sở GTVT trên toàn quốc.

b. Cộng tác viên thanh tra.

2. Chương trình đào tạo

Theo chương trình khung, chương trình môn học đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 384/QĐ-BGTVT ngày 24/03/2014.

3. Địa điểm đào tạo

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, trường Đại học Hàng hải Việt Nam số 484, Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng.

Thời gian khai giảng lớp Thanh tra Hàng hải Khóa I/2018 dự kiến đầu tháng 5/2018

4. Liên hệ

- Trung tâm HLTV- Trường ĐHHHVN- 484 Lạch Tray, Tp. Hải Phòng, điện thoại: 02253728017;

          Website: trungtamhuanluyenthuyenviendhhh.edu.vn

          Facebook: Huan Luyen Thuyen Vien

- Liên hệ trực tiếp Mr Chuẩn: 0983623730


Tin tức liên quan

Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...