Chào mừng đến với website Trung tâm Huấn luyện Thuyền Viên

Giới thiệu

  • Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất

    Phòng thực hành cứu hỏa Phòng thực hành cứu sinh Phòng thực hành GMDSS Phòng thực hành Rada/Arpa Phòng thực hành  hải đồ điện tử (ECDIS) Phòng thực hành máy tàu thủy...

    Xem tiếp
  • Chức năng, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ

    Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo khác ngành để có thể dự thi lấy giấy chứng nhận sỹ quan hoặc cấp trưởng tàu biển các loại theo hướng dẫn và quy định của Bộ...

    Xem tiếp
Giới thiệu

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên là đơn vị trực thuộc Trường ĐH Hàng Hải.

Được thành lập theo Quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 04 tháng 3 năm 1993.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được định biên bao gồm những cán bộ có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ hàng hải cũng như đào tạo và huấn luyện, có kinh nghiệm và nhiệt tình công tác, có thể luôn đáp ứng được những yêu cầu của thuyền viên, của các chủ tàu liên quan đến huấn luyện và nâng cao chất lượng thuyền viên.

Đăng ký học

Thực hiện thành công.

Tờ khai học viên

Lựa chọn khóa học (*):

(*) Trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Đang tải...